Skozi čas

KZ Metlika je bila ustanovljena 08.04.1945 kot nabavno prodajna prodajna zadruga po sklepu takratne oblasti na osvobojenem območju Bele krajine. Ob ustanovitvi je prevzela območje bivšega kmetijskega društva v Metliki. V naslednjih letih so se vse manjše zadruge združile v zadrugo v Metliki.

S poznejšimi reorganizacijskimi spremembami in priključitvami je zadruga dosegla sedanjo organiziranost in združuje na dan 30.09.2020 152 članov - kmetov kooperantov in 200 zaposlenih delavcev.
 

NEKATERI POMEMBNEJŠI MEJNIKI V RAZVOJU KZ METLIKA:

 • 1966 zadrugi se priključi vinska klet,
 • 1968 dograditev predelovalnice in sprejemnice v kleti,
 • 1970 zadrugi se priključi mesno podjetje,
 • 1970 - 1974 obnovljene maloprodajne trgovine,
 • 1971 dograditev klavnice, hladilnice, vamparne, hleva, sanitarij in pomožnih prostorov,
 • 1975 izgradnja polnilnice ob 30 letnici KZ,
 • 1978 priključitev SOZD-u KIT,
 • 1979 klavnica organizirana v TZO, kooperacija adaptacija klavnice: urejena pralnica, centralno ogrevanje, in skupni prostori,
 • 1980 začne obratovati sodobno opremljena sprejemnica za grozdje,
 • 1980-1981 investicija v klavnici, hladilnica, klanje prašičev,
 • 1981 začne obratovati kmetijska apoteka,
 • 1983 zaključena hidromelioracija v Mestnem logu,
 • 1.1.1985 priključitev v PS Mercator,
 • 1985 - 1986 urejanje notranjosti klavnice, talne in stenske obloge, asfaltiranje dvorišča, nabavljene nove tehtnice,
 • 1988 zgrajena sušilnica za žita,
 • 1989 zgrajeno skladišče v Podzemlju,
 • 1989 zaključena agromelioracija in komasacija Rosalnice - Drašiči,
 • 1.1.1990 preoblikovanje zadruge iz temeljnih organizacij v enovito KZ Metlika,
 • 1991 nakup skladišča v Ljubljani (Savlje 89),
 • 1994 dograjena predelava v klavnici,
 • 1997 odprtje Diskonta v Ljubljani,
 • 4.1.1999 izstop iz Mercatorja in registracija v KZ Metlika z.o.o.,
 • 1999 otvoritev Agrocentra v Logu,
 • 2003 dokup in razširitev skladiščnih prostorov v PC Savlje,
 • 2004 razširitev grosiranja pijač z nakupom večinskega deleža v I.M.C. d.o.o. in Velešum d.o.o.,
 • 2004 rekonstrukcija klavnice, ukinitev tople predelave in pridobitev veterinarske številke, ki omogoča neomejeno klanje in izvoz,
 • 2005 nakup podjetja Velešum d.o.o. ,
 • 2005 ustanovitev poslovnih enot v Izoli in Murski Soboti,
 • 2005 postavitev sistema za kontrolirano fermentacijo v vinski kleti,
 • 2005 izgradnja degustacijske sobe v vinski kleti,
 • 2005 postavitev novega informacijskega sistema,
 • 2006 odprtje poslovne enote v Novi Gorici,
 • 2006 nakup skladiščnih prostorov v Murski Soboti,
 • 2006 nakup skladiščnih prostorov v Izoli,
 • 2007 izgradnja razsekovalnice mesa v PC Ljubljana.
 • 2007 odprtje poslovne enote v Radovljici
 • 2010 izgradnja razsekovalnice mesa v sklopu PC Ljubljana
 • 2013 odprtje nove polnilne linije v Vinski kleti
 • 2017 lansiranje Starega Vinjaka Mathia de Luca
 • 2018 nakup skladišča v Mariboru