Mesnine

Prostrani gorski masiv Gorjancev na severu in bistra lepotica Kolpa na jugu sta jo vzela v naročje in hkrati tvorita naravno mejo prelepe deželice, ki s svojo mehkobo gričev, steljniki z belimi brezami, skrbno obdelanimi vinogradi in polji prevzame vsakogar že ob prvem stiku. Impresije so še močnejše, ko vas prijazni in gostoljubni domačini povabijo medse in vam ponudijo pristne domače dobrote ob katerih ne morete ostati ravnodušni.

Meso je še vedno temeljni kamen v prehrani človeka. Tehten izbor in kvalitetna priprava zagotavljata človeškemu organizmu nenadomestljive sestavine, ki so nujno potrebne za zdravo življenje.
 

PROGRAM MESO

V Kmetijski zadrugi METLIKA se trudimo proizvajati kvalitetno in zdravo meso. Naša proizvodnja se prične s pitanjem živine in se nadaljuje s klanjem in razsekovanjem mesa (imamo več kot pol odkupa). S pazljivim izborom nakupa mlade govedi, prašičev in drobnice ter z nadzorovano vzrejo pri kmetih in kooperantih si zagotavljamo kakovost mesa z znanim slovenskim poreklom.

V razsekovalnici pripravljamo meso tako za lastno predelavo kot tudi za grosistično in malo prodajo. Po naročilu pripravljamo mikro in makro konfekcionirano meso, ki je lahko vakuumsko pakirano ali pakirano na pladnjih pokritih s folijo v modificirani atmosferi.

 

Belokranjske mesnine