Klavnica

KLAVNICA
Majer 22, 8340 Črnomelj

VODJA PROGRAMA MESNINE:
Robert Soban

VODJA PRODAJE IN NABAVE PROGRAMA MESNINE:
Anton Absec
tel.: 07 363 71 52, 041 288 103

VODJA ENOTE MESNINE - MESNOPREDELOVALNI OBRAT ČRNOMELJ:
Damjan Jakofčič
tel: 07 363 71 52, 051 486 914

VODJA KLAVNE LINIJE:
Dušan Štricelj
tel: 07 363 71 64, 041 358 577

NAROČILA SVEŽEGA MESA:
Martin Nemanič
tel.: 07 363 71 62, 051 632 686.
Naročila svežega mesa sprejemamo vsak dan med 9.00 in 12.00, na GSM številke pa izjemoma tudi izven tega termina.

VARNOST IN ZDRAVSTVENA USTREZNOST NAŠIH ŽIVIL
KMG-MID klavnice: 100507290
Z ovalnim žigom je obrat vpisan v register izvoznih industrijskih obratov: SI 11. V obratu klavnice je zagotovljen stalen nadzor Veterinarske uprave Republike Slovenije, ki zagotavlja, da je vse meso, ki nadaljuje svojo pot do naših kupcev visoke prehranske varnosti in zdravstveno ustrezno. Nadzor prehranske varnosti se vrši tudi preko HACCP sistema.

Omenjeni nadzor zagotavlja zdravstveno ustreznost živil živalskega izvora in tako našemu kupcu zagotavljamo najvišjo stopnjo varnosti za naše meso.