Sodelujemo v Evropskem projektu Programa razvoja podeželja, kjer se z različnimi ukrepi trudimo zmanjšati vplive kmetovanja na okolje, ohraniti obdelanost kmetijskih zemljišč, poseljenosti podeželskih območij in zagotavljati javne koristi na območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami ter preko večje vključenosti kmetijskih gospodarstev v sheme kakovosti povečati dodano vrednost kmetijskih proizvodov in povečati količino proizvodov iz shem kakovosti na trgu. 

Preberi več

KZ Metlika Program razvoja podeželja

 

 

V okviru Javnega razpisa Spodbude za digitalno transformacijo MSP (P4D 2019 - 2023) je naše podjetje pridobilo sofinanciranje za zagotovitev tehnične opremljenosti in digitalne transformacije ključnih proizvodnih in poslovnih procesov. Cilj je izvedba digitalne transformacije podjetja, izboljšanje kompetenc zaposlenih in povečanje dodane vrednosti na zaposlenega.

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

Povezava na stran evropske kohezijske politike v Sloveniji

 

 

Evropski sklad za regionalni razvoj Slovenski podjetniški sklad RS

 

 

 

Sodelujemo v projektu Zakladi Bele krajine, kjer bomo z ureditvijo prodajnih mest bomo v času izvajanja projekta obstoječa prodajna mesta prilagodili potrebam izdelkov in storitev lokalnih ponudnikov, da bi povečali njihovo prodajo in ponudnikom povečali možnosti za dodatno zaposlovanje.

Zakladi Bele krajine