Razvoj programa podeželja

Sodelujemo v Evropskem projektu Programa razvoja podeželja, kjer se z različnimi ukrepi trudimo zmanjšati vplive kmetovanja na okolje, ohraniti obdelanost kmetijskih zemljišč, poseljenosti podeželskih območij in zagotavljati javne koristi na območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami ter preko večje vključenosti kmetijskih gospodarstev v sheme kakovosti povečati dodano vrednost kmetijskih proizvodov in povečati količino proizvodov iz shem kakovosti na trgu.