Ukrep 16

Naziv aktivnosti: Podpora za horizontalno in vertikalno sodelovanje med udeleženci v dobavni verigi za vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov ter za promocijske dejavnosti na lokalni ravni, ki so povezane z razvojem kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov. Naziv projekta: » BELOKRANJSKA GOVEDINA«.

 

Povzetek: Namen projekta iz podukrepa 16.4 »Vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov« je izvedba sodelovanja kmetijskih gospodarstev in vodilnega partnerja KZ Metlika kot posrednika s ciljem vzpostavitve lokalnega trga ter s tem povezanih promocijskih dejavnosti. Poudarek sodelovanja bo temeljil na povezovanju lokalnih kmetijskih gospodarstev na območju Bele krajine, da vzredijo zelo kvalitetno »Belokranjsko govedino«, ki jo bomo skušali čim bolje promovirati na lokalnem trgu.

 

Glavne dejavnosti:

 • vodenje in koordinacija projekta »Belokranjska govedina«;
 • priprava analize trga;
 • priprava načrta trženja proizvodov;
 • zagotavljanje kakovosti pri proizvodnji, predelavi ali trženju proizvodov;
 • organizacija odkupa in prodaje proizvodov na lokalnem trgu;
 • promocija lokalnega trga in razširjanje rezultatov projekta.

Cilji:

 • vključenost članov partnerstva v sheme kakovosti, potrditev s certifikatom;
 • povečati oskrbo javnih zavodov s proizvodi lokalnega trga;
 • prispevati k blaženju podnebnih sprememb;
 • nova zaposlitev za namen izvedbe projekta;
 • uporabnost in trajnost rezultatov projekta;
 • povečati komunikacijska sredstva, vzpostavitev novih kanalov;
 • zagotoviti kvalitetnejšo oskrbo živali.

 

Pričakovani rezultati:

 • delovanje partnerstva 31 KMG in vodilnega partnerja na dolgi rok;
 • promocija izdelkov pod enotno blagovno znamko »Belokranjska govedina;
 • ohranjanje kakovosti izdelkov;
 • povečanje odkupov goveda od posameznega kmetijskega gospodarstva;
 • povečanje prihodkov od prodaje proizvodov na lokalnem trgu;
 • posodobljena spletna stran;
 • aktivnejša uporaba  različnih komunikacijskih kanalov za namen promocije izdelkov;
 • pridobitev novih strank in okrepitev poslovanja s stalnimi strankami;
 • prispevek k blaženju podnebnih sprememb;
 • uporabnost in trajnost rezultatov.

 

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

https://www.program-podezelja.si/

 

KZ Metlika