Storitve

  • Laboratorijske analize vzorcev vina in nasveti za izboljšavo
  • Strokovno svetovanje pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev
  • Predavanja in tečaji: za uporabnike fitofarmacevtskih sredstev, o kmetijstvu in poljedelstvu
  • Prevozi blaga na želeno lokacijo