Namestitev manjše proizvodne naprave

Skladno s trajnostno politiko smo na stavbi PE Ljubljana-Savlje izvedli namestitev manjše proizvodne naprave za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije, in sicer nazivne moči 285,66 kW. Investicija nam bo v naslednjih 30-ih letih zagotavljala varno, zanesljivo ter stroškovno učinkovito oskrbo z električno energijo.

Namen investicije je povečanje deleža obnovljivih virov energije v strukturi skupne rabe energije podjetja ter zmanjšanje obremenjevanja okolja z emisijami CO2.

Naložbo sta sofinancirali Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega kohezijskega sklada.

https://eu-skladi.si/