Odpoklic izdelkov

Ime proizvajalca (uvoznika, dobavitelja): proizvajalec AIA - Agricola Italiana Alimentare S.p.A., uvoznik in distributer: Hrib d.o.o. , Večje Brdo 8, 3224 Dobje pri Planini

 

Vrsta in trgovsko ime proizvoda: perutninske hrenovke AIA Wudy Maxi pack Classico 1 kg

 

Opis, vrsta pakiranja ter velikost pakiranja: neto količina: 1000 g, vakuumsko pakirana vrečka iz PP

 

Identifikacijski podatki (datum proizvodnje ali rok uporabe,  serija-LOT, navedba mesta odtisa teh podatkov na pakiranju):

LOT oznake in roki uporabnosti:

1798614 20.9.2022,

1820077 29.9.2022,

1820665 30.9.2022,

1839979 10.10.2022,

1860349 19.10.2022,

1869109 22.10.2022,

1877305 27.10.2022,

1883439 29.10.2022,

1883993 31.10.2022,

1900782 8.11.2022,

1933896 22.11.2022

Poreklo: Italija

Navedba mesta odtisa teh podatkov je na sprednji strani v levem kotu spodaj.

 

Razlogi neustreznosti: v živilu je bila ugotovljena prisotnost bakterije Listeria monocytogenes, ki lahko pri potrošnikih povzroči črevesne  težave (driska, bruhanje,…). V primeru ugotovljenih zdravstvenih težav se nemudoma obrnite na svojega zdravnika ali na epidemiologa regionalnega zavoda za zdravstveno varstvo.

Navodila za ukrepanje: Omenjenega živila ne zaužijte. Prosimo vas, da ga vrnete na mesto nakupa, kjer vam bodo povrnili stroške, ali ga, če to ni mogoče, zavržete. Prosimo, da zavržete tudi vsa živila, ki se jedo brez predhodnega kuhanja in pečenja pa so bila v neposrednem stiku z omenjenimi hrenovkami in so se zato morda okužila z bakterijo Listeria monocytogenes.

Naslov ter telefonska številka podjetja in kontaktne osebe podjetja, na katero se lahko potrošniki obrnejo: ga. KLARA BUKOVNIK, g. ALEKS SENICA, g. STANKO JOVANOVIĆ tel.:03 746 13 20, Hrib d.o.o., Večje Brdo 8, 3224 Dobje pri Planini, vsak delovni dan od 8.-13. ure ali po e-pošti na naslov info@hrib.si.

 

Za nastalo situacijo se vam opravičujemo!

 

Odpoklic izdelka