07/363 70 00
KZ METLIKA z.o.o.
Cesta XV. brigade 2
8330 Metlika, SLOVENIJA
07/363 70 11
DOMOV
GASTRO
VINO
MESNINE
TRGOVINE
KOOPERACIJA
KZ METLIKA
AKTUALNO
Metliške mesnine
Program
Mesnica
Klavnica
Galerija
MESNICA
Prostrani gorski masiv Gorjancev na severu in bistra lepotica Kolpa na jugu sta jo vzela v naročje in hkrati tvorita naravno mejo prelepe deželice, ki s svojo mehkobo gričev, steljniki z belimi brezami, skrbno obdelanimi vinogradi in polji prevzame vsakogar že ob prvem stiku. Impresije so še močnejše, ko vas prijazni in gostoljubni domačini povabijo medse in vam ponudijo pristne domače dobrote ob katerih ne morete ostati ravnodušni.

Meso je še vedno temeljni kamen v prehrani človeka. Tehten izbor in kvalitetna priprava zagotavljata človeškemu organizmu nenadomestljive sestavine, ki so nujno potrebne za zdravo življenje.

KLAVNICA
Na obrh 2, 8330 Metlika

VODJA PROGRAMA MESNINE:
Toni Absec
tel.: 07 363 71 52, 041-288-103,
e-mail: anton.absec@kz-metlika.si

POMOČNIK VODJE PROGRAMA MESNINE:
Iztok Štrucelj
tel: 07 363 71 52, 041 682 848,
e-mail: iztok.stucelj@kz-metlika.si
VURS v klavnici: tel.: 07 363 71 61

VODJA KLAVNE LINIJE:
Dušan Štricelj
tel: 07 363 71 64, 041 358 577

NAROČILA SVEŽEGA MESA:
Martin Nemanič
tel.: 07 363 71 62, 051 632 686.
Naročila svežega mesa sprejemamo vsak dan med 9.00 in 12.00, na GSM številke pa izjemoma tudi izven tega termina.

VARNOST IN ZDRAVSTVENA USTREZNOST NAŠIH ŽIVIL
KMG-MID klavnice: 100507290
Z ovalnim žigom je obrat vpisan v register izvoznih industrijskih obratov: SI 11. V obratu klavnice je zagotovljen stalen nadzor Veterinarske uprave Republike Slovenije, ki zagotavlja, da je vse meso, ki nadaljuje svojo pot do naših kupcev visoke prehranske varnosti in zdravstveno ustrezno. Nadzor prehranske varnosti se vrši tudi preko HACCP sistema.

Omenjeni nadzor zagotavlja zdravstveno ustreznost živil živalskega izvora in tako našemu kupcu zagotavljamo najvišjo stopnjo varnosti za naše meso.
AKTUALNO


KZ METLIKA z.o.o., Cesta XV. brigade 2, 8330 Metlika, Slovenija
tel.: 07/363 70 00 | fax: 07/363 70 11 | info@kz-metlika.si | DŠ.: SI36614882