07/363 70 00
KZ METLIKA z.o.o.
Cesta XV. brigade 2
8330 Metlika, SLOVENIJA
07/363 70 11
DOMOV
GASTRO
VINO
MESNINE
TRGOVINE
KOOPERACIJA
KZ METLIKA
AKTUALNO
Predstavitev
Skozi čas
Enote
Kontakti
Galerija
KONTAKTI

UPRAVA

Ime in priimek Telefon Faks E-pošta
Centrala 07/363 7000
Tajništvo direktorja Ana Šterk 07/363 7032
07/363 7033
07/363 7011
Direktorica Tatjana Malešič pokličite tajništvo
Vodja FRS Mojca Nastav 07/363 7020 07/363 7028
Vodja komerciale Viktor Kure 07/363 7035
Vodja tehničnega sektorja Franci Tajner 07/3637036
Strokovna delavka v splošnem sektorju Darija Vlah 07/363 7039
Vodja programa trgovina Tadeja Bajuk 07 363 7038
Vodja odnosov z javnostjo Simona Žugelj Cajnar 07/363 7050

PROGRAM VINO

Ime in priimek Telefon Faks E-pošta
v.d. Vodje programa vino in vodja vinogradništva Martina Janžekovič Legan 07/363 7192
Trgovski potnik Klemen Saje 07/363 7060
Sprejemna pisarna Kralj Jožica 07/363 7037 07/363 7051
Enolog Jure Štalcar 07/363 7056

PROGRAM MESO

Ime in priimek Telefon Faks E-pošta
Vodja programa Anton Absec 07/363 7152 07/363 7160
Živilski tehnolog Iztok Štrucelj 07/363 7152
Ekspedit - klavnica 07/363 7162
Mesni diskont Ljubljana 01/530 7926

MALOPRODAJA

Enota Ime in priimek Telefon Faks E-pošta
Agrocenter 07/363 7100 07/363 7111
Agrocenter - gradbeni del 07/363 7128
Trgovina Suhor 07/363 7180
Trgovina Podzemelj 07/363 7173
Mesnica 1 CBE 79 07/363 7190 07/363 7093
Vinoteka 07/363 7052 07/363 7051
Menza 07/363 7054

GASTRO - OSKRBA GOSTINSTVA

Ime in priimek Telefon Faks E-pošta
PC Log Metlika
Vodja centra Igor Plut 07/363 7113
Sprejem naročil 07/363 7112
07/363 7114
07/363 7116
PC Ljubljana
Vodja centra Jasmina Esih 01/530 7970
Sprejem naročil 01/530 7923
01/530 7924
01/530 7929
01/530 7939
01/530 7954
01/530 7958
Sprejem naročil meso 01/530 7926
CC Litijska 01/520 7902
PC Izola
Vodja centra Branko Dubac 05/662 5314 05/662 5316
Sprejem naročil 05/662 5310
PC Nova Gorica
Vodja centra Danjel Colja 041/409-173 05/662 5316
Sprejem naročil 05/330 3012
PC Radovljica
Vodja centra Damjan Lekše 070/201-240
Sprejem naročil 04/530 0520 04/530 0930
PC Maribor
Vodja centra David Esih
Sprejem naročil 02/460 5900 02/460 5910
PC Murska Sobota
Vodja centra Slavica lešnik 02/530 8579
Sprejem naročil 02/530 8570 02/530 8578
PC Novo mesto
Sprejem naročil 07/393 2093


KZ METLIKA z.o.o., Cesta XV. brigade 2, 8330 Metlika, Slovenija
Telefon: 07/363 70 00 | fax: 07/363 70 11 | info@kz-metlika.si | DŠ.: SI36614882