07/363 70 00
KZ METLIKA z.o.o.
Cesta XV. brigade 2
8330 Metlika, SLOVENIJA
07/363 70 11
DOMOV
GASTRO
VINO
MESNINE
TRGOVINE
KOOPERACIJA
KZ METLIKA
AKTUALNO
Predstavitev
Skozi čas
Enote
Kontakti
Galerija
SKOZI ČAS
KZ Metlika je bila ustanovljena 08.04.1945 kot nabavno prodajna prodajna zadruga po sklepu takratne oblasti na osvobojenem območju Bele krajine. Ob ustanovitvi je prevzela območje bivšega kmetijskega društva v Metliki. V naslednjih letih so se vse manjše zadruge združile v zadrugo v Metliki.

S poznejšimi reorganizacijskimi spremembami in priključitvami je zadruga dosegla sedanjo organiziranost in združuje na dan 31.12.2007 152 članov - kmetov kooperantov in 223 zaposlenih delavcev.

NEKATERI POMEMBNEJŠI MEJNIKI V RAZVOJU KZ METLIKA:
 • 1966 zadrugi se priključi vinska klet,
 • 1968 dograditev predelovalnice in sprejemnice v kleti,
 • 1970 zadrugi se priključi mesno podjetje,
 • 1970 - 1974 obnovljene maloprodajne trgovine,
 • 1971 dograditev klavnice, hladilnice, vamparne, hleva, sanitarij in pomožnih prostorov,
 • 1975 izgradnja polnilnice ob 30 letnici KZ,
 • 1978 priključitev SOZD-u KIT,
 • 1979 klavnica organizirana v TZO, kooperacija adaptacija klavnice: urejena pralnica, centralno ogrevanje, in skupni prostori,
 • 1980 začne obratovati sodobno opremljena sprejemnica za grozdje,
 • 1980-1981 investicija v klavnici, hladilnica, klanje prašičev,
 • 1981 začne obratovati kmetijska apoteka,
 • 1983 zaključena hidromelioracija v Mestnem logu,
 • 1.1.1985 priključitev v PS Mercator,
 • 1985 - 1986 urejanje notranjosti klavnice, talne in stenske obloge, asfaltiranje dvorišča, nabavljene nove tehtnice,
 • 1988 zgrajena sušilnica za žita,
 • 1989 zgrajeno skladišče v Podzemlju,
 • 1989 zaključena agromelioracija in komasacija Rosalnice - Drašiči,
 • 1.1.1990 preoblikovanje zadruge iz temeljnih organizacij v enovito KZ Metlika,
 • 1991 nakup skladišča v Ljubljani (Savlje 89),
 • 1994 dograjena predelava v klavnici,
 • 1997 odprtje Diskonta v Ljubljani,
 • 4.1.1999 izstop iz Mercatorja in registracija v KZ Metlika z.o.o.,
 • 1999 otvoritev Agrocentra v Logu,
 • 2003 dokup in razširitev skladiščnih prostorov v PC Savlje,
 • 2004 razširitev grosiranja pijač z nakupom večinskega deleža v I.M.C. d.o.o. in Velešum d.o.o.,
 • 2004 rekonstrukcija klavnice, ukinitev tople predelave in pridobitev veterinarske številke, ki omogoča neomejeno klanje in izvoz,
 • 2005 nakup podjetja Velešum d.o.o. ,
 • 2005 ustanovitev poslovnih enot v Izoli in Murski Soboti,
 • 2005 postavitev sistema za kontrolirano fermentacijo v vinski kleti,
 • 2005 izgradnja degustacijske sobe v vinski kleti,
 • 2005 postavitev novega informacijskega sistema,
 • 2006 odprtje poslovne enote v Novi Gorici,
 • 2006 nakup skladiščnih prostorov v Murski Soboti,
 • 2006 nakup skladiščnih prostorov v Izoli,
 • 2007 izgradnja razsekovalnice mesa v PC Ljubljana.
POSLOVNA VIZITKA

Naziv podjetja: Kmetijska zadruga Metlika z.o.o.
Skrajšani naziv: KZ Metlika z.o.o.
Sedež: Cesta XV. brigade 2
8330 Metlika
Telefon: 07/363 7000
Faks: 07/363 7011
E-pošta:
Spletna stran: www.kz-metlika.si
Matična številka: 5129885
Davčna številka: SI36614882
Transakcijski računi: 02994-0016851866 pri NLB d.d.
10100-0011591592 pri Banki Koper d.d.
03152-1000143212 pri SKB d.d.
Direktorica:Tatjana Malešič


KZ METLIKA z.o.o., Cesta XV. brigade 2, 8330 Metlika, Slovenija
Telefon: 07/363 70 00 | fax: 07/363 70 11 | info@kz-metlika.si | DŠ.: SI36614882