07/363 70 00
KZ METLIKA z.o.o.
Cesta XV. brigade 2
8330 Metlika, SLOVENIJA
07/363 70 11
DOMOV
GASTRO
VINO
MESNINE
TRGOVINE
KOOPERACIJA
KZ METLIKA
AKTUALNO
Predstavitev
Skozi čas
Enote
Kontakti
Galerija
VIZIJA IN POSLANSTVO
KZ Metlika z.o.o. je skladno z ZGD in Zakonom o zadrugah, organizirana kot zadruga z omejeno odgovornostjo, interni odnosi pa so urejeni z zadružnimi pravili. Po standardni klasifikaciji dejavnosti je naša osnovna dejavnost nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami in tobačnimi izdelki.

S svojo zgodovino poslovanja, kvaliteto ponudbe in širino prodaje je KZ Metlika z.o.o. danes največja zadruga v Sloveniji. Organizirana je v štiri dohodkovno samostojne enote - programe in skupno upravo:
PROGRAM VINO, ki zajema vinsko klet in vinogradništvo, PROGRAM MESNINE, ki zajema klavnico in tehnološko tudi mesnico ter mesni diskont v Ljubljani, PROGRAM TRGOVINA z maloprodajnimi trgovinami in agrocentrom, PROGRAM GASTRO s Prodajnim centrom Log, PC Ljubljana - zajema skladišče z diskontom, razsekovalnico mesa in prodajalno na Litijski cesti 35, PC Izola, PC Murska Sobota, PC Nova Gorica, PC Maribor, PC Radovljica in PC Novo mesto.
Pod upravo spada: direktor, tajništvo, komerciala, splošni sektor, FRS, tehnični sektor, oddelek informatike in kooperacija.

Trenutno Kmetijska zadruga po razvrstitvi sodi med velika podjetja z 240 zaposlenimi. Prav tako pa se trudimo biti veliki tudi pri kvaliteti naših proizvodov, naših storitvah, pri oskrbi potrošnikov s celotno ponudbo ter sodelovanju s poslovni partnerji.

V KZ Metliki lahko vedno vsak najde nekaj zase, saj naš bogat asortiman izdelkov zadovolji želje gurmanov, poznavalcev vin, gostincev, trgovcev, podjetnikov, kmetov, vinogradnikov ali vrtičkarjev. Željeni asortiman izdelkov lahko naročite telefonsko, preko spleta ali pa v naših prodajalnah, mesnicah in prodajnih centrih po celi Sloveniji.

Zadružna pravila Kmetijske zadruge Metlika z.o.o.
POSLOVNA VIZITKA

Naziv podjetja: Kmetijska zadruga Metlika z.o.o.
Skrajšani naziv: KZ Metlika z.o.o.
Sedež: Cesta XV. brigade 2
8330 Metlika
Telefon: 07/363 7000
Faks: 07/363 7011
E-pošta:
Spletna stran: www.kz-metlika.si
Matična številka: 5129885
Davčna številka: SI36614882
Transakcijski računi: 02994-0016851866 pri NLB d.d.
10100-0011591592 pri Banki Koper d.d.
03152-1000143212 pri SKB d.d.
Direktorica:Tatjana Malešič


KZ METLIKA z.o.o., Cesta XV. brigade 2, 8330 Metlika, Slovenija
Telefon: 07/363 70 00 | fax: 07/363 70 11 | info@kz-metlika.si | DŠ.: SI36614882