07/363 70 00
KZ METLIKA z.o.o.
Cesta XV. brigade 2
8330 Metlika, SLOVENIJA
07/363 70 11
DOMOV
GASTRO
VINO
MESNINE
TRGOVINE
KOOPERACIJA
KZ METLIKA
AKTUALNO
Odkup grozdja
Pitanje govedi in odkup mleka
Odkup sadja, zelenjave
Odkup žit in koruze
PRP
KOOPERACIJA
Pogodbeno sodelujemo s člani zadruge in ostalimi pogodbeniki na področjih vinogradništva, sadjarstva, živinoreje in poljedelstva.

KZ Metlika želi povečati sodelovanje z rejci, pridelovalci in proizvajalci kmetijskih proizvodov na območju Bele krajine, zato vabimo zainteresirane za sodelovanje, da se oglasijo v Kmetijski zadrugi Metlika z.o.o., Cesta XV. brigade 2, 8330 Metlika.

Zagotavljamo kvaliteten odkup in redno plačilo.

VODJA KOOPERACIJE
Stanislav Muhič
tel: (0)7 363 71 91, 041 693 213
E-mail: stanislav.muhic@kz-metlika.si
ODKUP ŽIT
Odkupujemo ječmen, pšenico, koruzo in ostala žita.
AKTUALNO

ODKUP ZELENJAVE IN SADJA

ODKUP ŽIT


KZ METLIKA z.o.o., Cesta XV. brigade 2, 8330 Metlika, Slovenija
tel.: 07/363 70 00 | fax: 07/363 70 11 | info@kz-metlika.si | DŠ.: SI36614882