07/363 70 00
KZ METLIKA z.o.o.
Cesta XV. brigade 2
8330 Metlika, SLOVENIJA
07/363 70 11
DOMOV
GASTRO
VINO
MESNINE
TRGOVINE
KOOPERACIJA
KZ METLIKA
AKTUALNO
Odkup grozdja
Pitanje govedi in odkup mleka
Odkup sadja, zelenjave
Odkup žit in koruze
PRP
KOOPERACIJA
Pogodbeno sodelujemo s člani zadruge in ostalimi pogodbeniki na področjih vinogradništva, sadjarstva, živinoreje in poljedelstva.

KZ Metlika želi povečati sodelovanje z rejci, pridelovalci in proizvajalci kmetijskih proizvodov na območju Bele krajine, zato vabimo zainteresirane za sodelovanje, da se oglasijo v Kmetijski zadrugi Metlika z.o.o., Cesta XV. brigade 2, 8330 Metlika.

Zagotavljamo kvaliteten odkup in redno plačilo.

VODJA KOOPERACIJE
Stanislav Muhič
tel: (0)7 363 71 91, 041 693 213
E-mail: stanislav.muhic@kz-metlika.si
ODKUP ZELENJAVE IN SADJA
Odkupujemo vse vrste zelenjave, krompir in ostale poljske pridelke od lokalnih pridelovalcev. Odkupujemo tudi lokalno pridelano sadje.

Odkupljeno zelenjavo prodamo preko lastne maloprodaje in programa oskrbe gostinstva.
AKTUALNO

ODKUP ZELENJAVE IN SADJA

ODKUP ŽIT


KZ METLIKA z.o.o., Cesta XV. brigade 2, 8330 Metlika, Slovenija
tel.: 07/363 70 00 | fax: 07/363 70 11 | info@kz-metlika.si | DŠ.: SI36614882