07/363 70 00
KZ METLIKA z.o.o.
Cesta XV. brigade 2
8330 Metlika, SLOVENIJA
07/363 70 11
DOMOV
GASTRO
VINO
MESNINE
TRGOVINE
KOOPERACIJA
KZ METLIKA
AKTUALNO
Odkup grozdja
Pitanje govedi in odkup mleka
Odkup sadja, zelenjave
Odkup žit in koruze
PRP
KOOPERACIJA
Pogodbeno sodelujemo s člani zadruge in ostalimi pogodbeniki na področjih vinogradništva, sadjarstva, živinoreje in poljedelstva.

KZ Metlika želi povečati sodelovanje z rejci, pridelovalci in proizvajalci kmetijskih proizvodov na območju Bele krajine, zato vabimo zainteresirane za sodelovanje, da se oglasijo v Kmetijski zadrugi Metlika z.o.o., Cesta XV. brigade 2, 8330 Metlika.

Zagotavljamo kvaliteten odkup in redno plačilo.

VODJA KOOPERACIJE
Stanislav Muhič
tel: (0)7 363 71 91, 041 693 213
E-mail: stanislav.muhic@kz-metlika.si
PITANJE GOVEDA
Za člane zadruge in ostale rejce organiziramo pogodbeno pitanje mladega goveda na področju Bele krajine in po dogovoru tudi na ostalih področjih Slovenije ter na obmejnem področju Hrvaške. Teleta za pitanja nabavljamo predvsem iz Češke, Slovaške in Madžarske, manjši delež pa tudi v Sloveniji. V pitanju imamo 500 živali za potrebe lastne klavnice.


ODKUP MLEKA
Odkupujemo mleko od 7 članov zadruge na območju občine Metlika. Letno odkupimo 350.000 litrov mleka, ki ga prodamo v Ljubljanske mlekarne. Proizvajalcem mleka nudimo svetovanje.
AKTUALNO

ODKUP ZELENJAVE IN SADJA

ODKUP ŽIT


KZ METLIKA z.o.o., Cesta XV. brigade 2, 8330 Metlika, Slovenija
tel.: 07/363 70 00 | fax: 07/363 70 11 | info@kz-metlika.si | DŠ.: SI36614882