07/363 70 00
KZ METLIKA z.o.o.
Cesta XV. brigade 2
8330 Metlika, SLOVENIJA
07/363 70 11
DOMOV
GASTRO
VINO
MESNINE
TRGOVINE
KOOPERACIJA
KZ METLIKA
AKTUALNO
KZ METLIKA V SODELOVANJU S PPD DISTRIBUCIJO IN HARLEY-DAVIDSON LJUBLJANA PODARJA HARLEY-DAVIDSON

Prejemniki nagrad so:

 1. Nagrada: Harley Davidson (Forty-Eight Special ) v vrednosti 11.107 EUR +DDV

Organizacija d.o.o., Prešernov trg 1, 1000 Ljubljana

 1. Nagrada v vrednosti 1.500 EUR + DDV za nakup izdelkov PPD Distribucije

Artprofit d.o.o., Reboljeva ulica 4, 1000 Ljubljana

 1. Nagrada v vrednosti 1.000 EUR + DDV za nakup izdelkov PPD Distribucije

Aljančič Gašper s.p., Golniška cesta 5, 4000 Kranj

Ljubljana, 12.9.2018


Kupon je na voljo tukaj.

PRAVILA NAGRADNE IGRE »KZ Metlika v sodelovanju s PPD Distribucijo in Harley-Davidson Ljubljana podarja Harley-Davidson«

 

1. Organizator nagradne igre »KZ Metlika v sodelovanju s PPD Distribucijo in Harley-Davidson Ljubljana podarja Harley-Davidson« je KZ Metlika z.o.o., Cesta XV. brigade 2, 8330 Metlika (v nadaljevanju organizator).

 

2. Trajanje:

Nagradna igra poteka od 01. 07. 2018 do 31. 08. 2018.

Nagradna igra je organizirana in se izvaja na celotnem območju Republike Slovenije. V nagradni igri lahko sodelujejo pravne osebe.

 

3. Nagrade in podelitev nagrad:

V nagradni igri bo podeljeno:

 1. Nagrada: Harley Davidson (Forty-Eight Special ) v vrednosti 11.107 EUR +DDV
 2. Nagrada v vrednosti 1.500 EUR + DDV za nakup izdelkov PPD Distribucije
 3. Nagrada v vrednosti 1.000 EUR + DDV za nakup izdelkov PPD Distribucije

 

Skupna vrednost vseh nagrad je 13.607 € + DDV.

 

V žrebanju, ki bo potekalo dne 12. 09. 2018 bomo izžrebali vse 3 nagrade. Število nagrad je omejeno in v nobenem primeru ne sme biti podeljenih več nagrad, kot je predvideno v teh pravilih.

 

Žrebanje bo izvajala 3-članska komisija, sestavljena iz treh zaposlenih. Pri nagradnem žrebanju se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o:

 • datumu, uri in kraju žrebanja;
 • prisotnih osebah;
 • poteku žrebanja;
 • podatki o nagrajencu.

Zapisnik podpišejo vsi člani komisije.

 

Vsak sodelujoči lahko v primeru izžrebanja prejme le eno nagrado. Stroške registracije in zavarovanja motorja, ki so predmet nagradne igre, nosi nagrajenec.

 

4. Pogoji za sodelovanje v nagradni igri:

Sodelovanje v nagradni igri poteka na dva načina:

 

 1. Z NAKUPOM: Vsak gostinec (pravna oseba), ki opravi enkraten nakup v vrednosti 150€ + DDV izdelkov PPD Distribucija:

Gordons

Tanqueray

Baileys

Sheridans

Grand Marnier

Disaronno

Tia Maria

Amaro 18 Isolabella

Cynar

Fireball

Southern Comfort

Cachaca

Captain Morgan

Zacapa

Jose Cuervo

Bushmills

Crown Royal

Wild Turkey

Bulleit

Old Smuggler

Dimple

J&B

Johnnie Walker

Oban

Lagavulin

Talisker

Glenkinchie

Glen Grant

Cardhu

Singleton

Cragganmore

Dalwhinnie

Smirnoff

Ciroc

Aperol

Campari

Mionetto

Grande Vento

 

se uvrsti v žrebanje za nagrade. Upoštevajo se tudi naročila preko klicnih centov (KZ Metlika) in vsa ostala naročila, ki bodo opravljena v tem času in bodo vodena s strani KZ Metlike.

 

 1. BREZ NAKUPA: S pravilnim odgovorom na nagradno vprašanje na spletni strani www.kz-metlika.si. Vsi, ki želijo sodelovati na ta način, morajo na podjetje KZ Metlika z.o.o., Cesta XV. brigade 2, 8330 Metlika poslati izpolnjen kupon s čitljivo napisanim osebnimi podatki (ime, priimek, naslov in telefonsko številko ter elektronski naslov) do vključno 31.8. 2018 (datum poštnega žiga). Nagradno vprašanje se glasi: Naštej tri blagovne znamke, ki jih distribuira podjetje PPD Distribucija.

 

Nakup ni pogoj za sodelovanje.

 

5. Pravila:

 

Organizator si pridružuje pravico, da prijave z nepopolnimi podatki sodelujočih izloči iz žrebanja oziroma jih ne upošteva. Nepopolnih prijav ne bomo upoštevali.

 

Nagrajence bomo kontaktirali preko elektronskega naslova (v izrednem primeru tudi po pošti ali telefonski številki) po izvedenem žrebanju. Vse specifike podelitve nagrade in prevzema bodo dogovorjene naknadno med nagrajencem in organizatorjem.

 

Sodelujoči se strinjajo s sodelovanjem v nagradni igri in pod pogoji, navedenimi v teh pravilih. Dobitniki nagrad bodo zagotovili vse informacije in dokumente, potrebne za izpolnitev pravil in drugih zadevnih zakonov.

 

Nagrajenci (prejemniki nagrade, zmagovalci) nimajo pravice zahtevati drugačne nagrade ali nagrade v večjih količinah od tistih, ki so navedene v teh pravilih. Nagrad ni mogoče menjati za gotovino ali jo zamenjati za druge artikle, niti prenesti na tretjo osebo. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti v zvezi s koriščenjem in uporabo nagrad.

 

V nagradni igri lahko sodelujejo le pravne osebe.

Izžrebanec glavne nagrade je lahko nagrajen le enkrat, in sicer za nagrado, za katero je bil najprej izžreban. Žrebanje je dokončno, pritožba ni možna.

 

 

6. Ostala pravila nagradne igre

 

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:

 • se pojavi utemeljen dvom v istovetnost podatkov udeleženca ali
 • se ugotovi, da nagrajenec ne izpolnjuje pogojev, določenih v teh pravilih ali da je sodeloval v nagradni igri v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre oz. da je bil izbran v nasprotju s temi pravili ali
 • se tudi po obvestilu izžrebancev ter ustreznih rezervnih izžrebancev nihče ne odzove na prevzem nagrade, glede na navodila organizatorja nagradne igre.

 

Če prejemnik nagrade ne posreduje organizatorju navedenih podatkov, ni upravičen zahtevati izročitve nagrade od organizatorja. Organizator je v tem primeru prost vseh obveznosti, ki jih ima do zmagovalca na podlagi teh pravil. Zmagovalec pa v tem primeru tudi nima pravice do kakršnegakoli drugega ali drugačnega nadomestila. Organizator lahko nagrado uporabi za kakršenkoli drug namen.

 

Nagrada bo obdavčena v skladu z Zakonom o dohodnini (organizator igre bo obračunal in odvedel dohodnino). Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme nagrajenca.

 

Organizator ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi jo utrpel sodelujoči zaradi logističnih ovir, tehničnih težav ali drugih napak.

 

7. Varovanje podatkov

 

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci nagradne igre dovolijo organizatorju zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov za namen nagradne igre. Organizator se zavezuje, da bo s posredovanimi podatki upravljal in jih varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

 

Podatki ne bodo posredovani neupravičeni tretji osebi ali kakorkoli drugače zlorabljeni. Organizator bo uporabljal posredovane osebne podatke nagrajencev tudi za namene promocije podjetja KZ Metlika z.o.o., Cesta XV. brigade 2, 8330 Metlika, v skladu z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov.

 

Kakršnakoli vprašanja, ki se nanašajo na nagradno igro, lahko zainteresirani sporočijo organizatorju na naslednji elektronski naslov: info@kz-metlika.si.

 

Za vsa vprašanja, ki se utegnejo pojaviti v zvezi z nagradno igro in niso urejena s temi pravili, je pristojna podati razlago 3-članska komisija organizatorja, ki skrbi tudi za izvedbo nagradne igre in nadzira njen potek. Njena razlaga je dokončna in zoper njo ni mogoča pritožba.

 

Ta pravila veljajo od dneva sprejetja dalje, to je od 01.07.2018, in so v času nagradne igre na vpogled udeležencem na spletni strani organizatorja – https://www.kz-metlika.si/

 

Organizator lahko spreminja pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri. Hkrati se zavezuje, da bo na primeren način in na primernem mestu uporabnike obvestil o vsaki spremembi pravil.

 

 

V Metliki, dne 01.7.2018                                                                              KZ Metlika z.o.o.                                           KZ METLIKA z.o.o., Cesta XV. brigade 2, 8330 Metlika, Slovenija
tel.: 07/363 70 00 | fax: 07/363 70 11 | info@kz-metlika.si | DŠ.: SI36614882