07/363 70 00
KZ METLIKA z.o.o.
Cesta XV. brigade 2
8330 Metlika, SLOVENIJA
07/363 70 11
DOMOV
GASTRO
VINO
MESNINE
TRGOVINE
KOOPERACIJA
KZ METLIKA
AKTUALNO
Z NAKUPOM IZDELKOV ATLANTIC TRADE DO PRIVLAčNIH NAGRAD

Prejemniki nagrad so:

Glavna nagrada: Piaggio Vespa: Tradicija Avsenik d.o.o. (18660)

Bon za nakup izdelkov Atlantic Trade 200€:

 • Bid d.o.o. C (07723)
 • Božič Doris s.p. (14524)
 • STARA POšTA d.o.o.NZ (25963)
 • Breznik Alenka s.p. (22480)
 • Kralj Dejan s.p. (18987)
 • Sepris d.o.o. (15113)
 • Kolpas d.o.o. (07280)
 • PDL d.o.o. (21916)

Bon za nakup izdelkov Atlantic Trade 150€:

 • Bencak Aleksander, s.p. (00453)
 • GVM d.o.o. (02419)
 • Gardener Grega s.p. (24746)
 • SKRITI KOTIČEK d.o.o. (24934)
 • INOVITA d.o.o. (26407)
 • ALEKSANDRO d.o.o. (21512)
 • GTM d.o.o. C15 (00533)
 • Lekan Irma s.p. C (22038)

Bon za nakup izdelkov Atlantic Trade 100€:

 • Affectus d.o.o. R! (15686)
 • S84 d.o.o. NZ (19065)
 • BTC Kratochwill d.o.o. (07516)
 • PARK E.S.I. d.o.o. (21153)
 • Adria d.o.o. (13976)
 • ALLF d.o.o. (23954)
 • PONCA d.o.o. R! (20665)
 • Foto Mojca d.o.o. C (15477)
 • STOR.M d.o.o. (25983)
 • D2 d.o.o. (16732)
 • Projektor d.o.o. (24207)
 • TEHMANS d.o.o. (23414)
 • Center d.o.o. NZ (10568)
 • BTC d.d. (07123)
 • LESPORTS d.o.o. (26714)
 • Disgo d.o.o. (17998)
 • TURISTIČNO DRUŠTVO PODBRDO (21522)
 • Jurca Uroš s.p. (21293)
 • Belokranjska hiša, d.o.o. (09058)
 • Weiss Roman s.p. (06053)
 • Madronič d.o.o. (06022)
 • LIBRA PLUS d.o.o. MS C (26120)
 • ECOPLIN VG, d.o.o. C (24457)
 • KAWAY d.o.o.NZ C (21875)

Boni so vnovčljivi za nakup izdelkov Atlantic Trade do 31.12.2018 na poslovnih enotah KZ Metlika.


Obrazec je na voljo tukaj.

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE

 

1. Člen

Organizator nagradne igre Z nakupom izdelkov Atlantic Trade do privlačnih nagrad  je podjetje  Kmetijska zadruga Metlika z.o.o., Cesta XV. brigade 2, 8330 Metlika.

Nagradna igra poteka na ozemlju Republike Slovenije v času od 1. 7. do vključno 31. 8. 2018 v sodelovanju s podjetjem Atlantic Trade, Kolinska ulica 1, 1000 Ljubljana.

V nagradni igri lahko sodelujejo pravne osebe.

 

2. Člen

Sodelovanje v nagradni igri je možno na dva načina:

 1. Z nakupom izdelkov Atlantic trade v Kmetijski zadrugi Metlika v vrednosti 250€ ali več, v času trajanja akcije.
 2. Brez nakupa: Napisati  kratko zgodbo v obsegu od 100 do 300 besed kot odgovor na vprašanje: Kje vse se srečujemo z izdelki Atlantic Grupe?

Vsi, ki želijo sodelovati na ta način, morajo na podjetje KZ Metlika z.o.o., Cesta XV. brigade 2, 8330 Metlika poslati izpolnjen kupon s čitljivo napisanim osebnimi podatki (ime, priimek, naslov in telefonsko številko ter elektronski naslov) do vključno 31.8. 2018 (datum poštnega žiga).

Nakup ni pogoj za sodelovanje.

 

3. Člen

Nagradni sklad obsega  naslednje nagrade:

Glavna nagrada: 1x Piaggio vespa (v trajno last)

Ostale nagrade, ki bodo razdeljene enakomerno na osem poslovnih enot KZ Metlika:

8x Bon v vrednosti 200 € + ddv za nakup izdelkov Atlatic trade

8x Bon v vrednosti 150 € + ddv za nakup izdelkov Atlatic trade

24x Bon v vrednosti 100 € + ddv za nakup izdelkov Atlatic trade

Nagrade ni možno zamenjati za gotovino ali drugo obliko izplačila ali je prenesti na tretjo osebo.  

 

4. Člen

Žrebanje nagrad se izvede po zaključku nagradne igre dne  6.9.2018 na sedežu KZ Metlika v prisotnosti štiri članske komisije, ki skrbi za pravilnost izvedbe te nagradne igre. Člani komisije so

 1. Tatjana Malešič, vodja komerciale

        2.    Viktor Kure, vodja prodaje GASTRO

        3.    Doroteja Kreft, vodja nabave

        4.     Anže Vodenik, vodja nabave pijače

 

Posamezni udeleženec nagradne igre je lahko izžreban samo 1 x in lahko prejme samo 1 nagrado. Če je udeleženec izžreban večkrat, prejme tisto nagrado, za katero je bil prvič izžreban.

Ob nagradnem žrebanju se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o:

 • datumu, uri in kraju žrebanja
 • prisotnih osebah
 • poteku žrebanja
 • podatkih o nagrajencih

Zapisnik podpišejo vsi člani komisije.

 

5. Člen

Rezultati žrebanja bodo javni in bodo objavljeni najkasneje do  10.9.2018 na spletni strani www.kz-metlika.si. Sodelujoči se s sodelovanjem v nagradni igri strinjajo z javno objavo njihovih podatkov (podjetje oz. naziv samostojnega podjetnika posameznika ter naslov). 

 

6. Člen

Nagrajence bomo kontaktirali preko elektronskega naslova (v izrednem primeru tudi po pošti ali telefonski številki) po izvedenem žrebanju. Vse specifike podelitve nagrade in prevzema bodo dogovorjene naknadno med nagrajencem in organizatorjem.

Pred prevzemom nagrade so nagrajenci dolžni organizatorju posredovati svoje podatke: naziv  in naslov podjetja oz. samostojnega podjetnika posameznika ter davčno številko oz. ID za DDV.

Nagrada bo obdavčena v skladu z Zakonom o dohodnini (organizator igre bo obračunal in odvedel dohodnino). Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme nagrajenca.

 

7. Člen

Šteje se, da s sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči pristane na vse vse pogoje v zvezi z nagradno igro, sprejema ta pravila in se z njimi strinja.

V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov si organizator pridržuje pravico, da sodelujočemu v nagradni igri, ki je izžreban, nagrade ne podeli.

Prav tako sodelujoči izgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi, da ni izpolnjeval pogojev sodelovanja, da je kršil pravila in pogoje sodelovanja ter da ni želel izpolniti obveznosti v skladu s pogoji sodelovanja ali jih ni izpolnil pravočasno.

 

8. Člen

Organizator ne nosi nobene odgovornosti, niti ne sodeluje v morebitnih sporih glede lastništva izžrebanih nagrad. Organizator izžreba nagrajence in podeli nagrade v skladu s pravili te nagradne igre. Ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja nagrade. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila) lahko nagradno igro tudi odpove in ob tem ne odgovarja za morebitno nastalo škodo. V tem primeru mora biti obvestilo o prenehanju nagradne igre objavljeno na spletni strani www.kz-metlika.si.

 

9. Člen

Pravila in splošni pogoji te nagradne igre so objavljeni na spletni strani www.kz-metlika.si.

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni z njimi in se zavezujejo, da bodo ravnali v skladu s pravili te nagradne igre. V primeru kakršnega koli spora ali nejasnosti ostajajo ta pravila za obvezujoča.

Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in dopolnitvah nagradne iger bo organizator sproti obveščal z objavami na svoji spletni strani.

Vse morebitne pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se obvezuje, da bo nepravilnosti odpravil v čim krajšem času in o tem sproti obveščal udeležence.

 

10. Člen

Organizator bo podatke sodelujočih, pridobljene  v tej nagradni igre skrbno varoval in jih bo uporabil izključno za namene izročitve nagrad. Zavezuje se, da podatki, ki jih bodo nagrajenci posredovali, ne bodo predani v roke tretji osebi ali kakorkoli uporabljeni v nasprotju z zakonodajo Republike Slovenije. 

 

V Ljubljani, 28. 6. 2018KZ METLIKA z.o.o., Cesta XV. brigade 2, 8330 Metlika, Slovenija
tel.: 07/363 70 00 | fax: 07/363 70 11 | info@kz-metlika.si | DŠ.: SI36614882